Dr. Schiller György ügyvéd, vezető: eredményes ügyvédi képviselet több évtizedes szakmai tapasztalat alapján polgári, családjogi, munkajogi, közigazgatási, büntető perekben, cégeljárásban, ingatlan ügyekben, peren kívüli vitákban, színvonalas szerződések és belső szabályzatok  készítése, hatékony jogi tanácsadás.

 

A 2018. január 1. napján hatályba lépett új polgári peres eljárási törvény, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) a perben előterjeszthető kereseti kérelem fajtáit is meghatározza. Az új Pp. egyben a korábbiakhoz képest a keresethalmazatok előterjeszthetőségét is korlátozza. Cikksorozatom e részében eme új szabályokat ismertetem.

Bővebben...

Tisztelt Első Számú Vezetők!

Tekintve, hogy 2018. május 25-től kell közvetlen hatállyal alkalmazni Magyarországon is az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletét (közkeletű rövidítéssel GDPR-t), ezért az Önök által vezetett vállalkozásnak is célszerű mielőbb felülvizsgálnia a korábban elkészített Adatvédelmi Szabályzatát, illetve ennek hiányában ajánlatos sürgősen megfelelő tartalmú Adatvédelmi Szabályzatot készíteni.

Bővebben...

2018. május 25-től kell közvetlen hatállyal alkalmazni Magyarországon is az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletét, amely az adatvédelemben sosem látott szigort teremt például azzal is, hogy legfeljebb 10-20 millió EUR (több mint 3-6 milliárd forint) összegű közigazgatási bírsággal kell sújtani az alapvető szabályok megsértőit.

Bővebben...

A 2018. január 1. napján hatályba lépett új polgári peres eljárási törvény, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) a per megindítására szolgáló keresetlevél alaki szabályait és kötelező tartalmi követelményeit igen szigorúan állapítja meg. Cikksorozatom e részében a keresetlevélre vonatkozó új szabályokat ismertetem.

Bővebben...

IrodamSzoba-1      DrSchGy-5