Dr. Schiller György ügyvéd, vezető: eredményes ügyvédi képviselet több évtizedes szakmai tapasztalat alapján

Bővebben...

IrodamSzoba-1      DrSchGy-5

A Kúria kimondta, hogy a deviza vételi és eladási árfolyama közötti különbség - az árfolyamrés – rögzítésének hiányában a bankkölcsön-szerződés semmis.

Bővebben...

A társadalmi élet különféle problémáinak megoldására szerveződött állampolgári aktivitásokat felölelő civil szervezetek a fejlett nyugati országokban régóta a demokratikus politikai berendezkedés nélkülözhetetlen alkotóelemei. Nem véletlen, hogy a non-profit szektor a demokratikus országokban dinamikusan növekszik és fejlődik.

Bővebben...

A polgári perekben a bíróságok szerződésértelmezési gyakorlata a nyilatkozati elvet az akarati elvvel ötvözi, és a felek valódi ügyleti akaratának felderítését alkalmazza, melynek során figyelembe veszi az egyéb támogató adatokat és tényezőket, valamint a nyilatkozó felek ezzel kapcsolatos gazdaságilag is ésszerű érdekeit.

Bővebben...

A bűncselekmény gyanúsítottjának minden esetben érdekében áll már az első vallomásának megtétele előtt védőt meghatalmazni, és vallomást is csak a védőjével történt megbeszélés után, kizárólag a védője jelenlétében célszerű tennie. Az eredményes védekezésének ugyanis lényegében így van esélye.

Bővebben...

Az Emberi Jogok Európai Egyezményét alkalmazva, a Strasbourgban székelő Emberi Jogok Európai Bírósága az egyéni panaszokat megvizsgálva, a jogsértő államokat a kötelező jellegű ítéletében „igazságos elégtételként” jelentős pénzösszegek megfizetésére kötelezi.

Bővebben...